Grupa AA eDromader

Zapraszamy na otwarte mityngi online na platformie Zoom.
Każdy PIĄTEK o godzinie 18:00.
Zoom Meeting ID: 941 6578 2073
Passcode: 3020

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania online przez Zoom

Aplikacja mobilna
Android / iPhone

Pobierz i zainstaluj Zoom. Po zainstalowaniu wejdź na stronę www.emiting.pl i kliknij przycisk Wejdź na mityng.

Komputer
Przeglądarka internetowa

Otwórz w przeglądarce stronę www.zoom.us/join i podaj Meeting ID: 941 6578 2073 oraz Passcode: 3020

Zadzwoń
Połączenie telefoniczne

Zadzwoń na +48 22 398 7356, +48 22 306 5342 i podaj Meeting ID: 941 6578 2073 Passcode: 3020

Jak wdzwonić się na mityng?

 • Oto polskie numery stacjonarne na które możesz zadzwonić: +48 22 398 7356, +48 22 306 5342. Opłaty według stawek operatora. 
 • Jeśli nie mieszkasz w Polsce, a chcesz się połączyć telefonicznie, numer dla swojego kraju znajdziesz na stronie: https://zoom.us/u/achc3ZVUZV
 • Po połączeniu instrukcje będą podawane w języku angielskim.
  Trzeba podać Meeting ID: 941 6578 2073 oraz Passcode: 3020
 • Po połączeniu z mityngiem w celu WŁĄCZENIA MIKROFONU należy wcisnąć *6.
  Po skończonej wypowiedzi w celu WYŁĄCZENIA MIKROFONU także należy wcisnąć *6.
 • Prostszy sposób? "One Tap Mobile"
  Wybierz sekwencję znaków (poniżej), które bezpośrednio połączą Cię z mityngiem.
  Dla numerów polskich:
  +48223987356,,94165782073#,,,,*3020#  lub
  +48223065342,,94165782073#,,,,*3020#
  Te sekwencje znaków połączą Cię automatycznie z mityngiem. Po wybraniu numeru usłyszysz głos po angielsku. NIE TRZEBA NIC WPISYWAĆ. Z cierpliwością wysłuchaj poleceń, reszta zrobi się automatycznie.

eKapelusz

7 TRADYCJA 

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
Pieniądze w Kapeluszu nie są grupy, tylko Wspólnoty AA i mogą być wydane tylko na koszty niesienia posłania oraz na utrzymanie grupy (czynsz, środki czystości, literatura, ulotki, opłata za Zoom i stronę www).

W myśl 7 tradycji darowizny można przekazać na numer rachunku:
76 1020 5558 0000 8902 3326 2449

Jest rozwiązanie

"Jesteśmy jak pasażerowie ogromnego statku tuż po ocaleniu z katastrofy morskiej, kiedy poczucie koleżeństwa, radości i demokracji przepełnia wszystkich, od maszynowni aż po mostek kapitański. Nasza radość z uniknięcia katastrofy nie znika jednak - inaczej niż w przypadku pasażerów statku - gdy rozchodzimy się każdy w swoją stronę. Uczucie spowodowane wspólnym przeżyciem niebezpiecznej sytuacji jest jednym z elementów mocno wiążących nas ze sobą, jednak ono samo nie utrzymałoby nas razem w sposób, w jaki jesteśmy teraz połączeni.
Faktem nadzwyczajnym dla każdego z nas jest to, że odkryliśmy wspólne rozwiązanie. Mamy drogę wyjścia, co do której absolutnie się zgadzamy i na której możemy zjednoczyć się w braterskim i harmonijnym działaniu. To wspaniała nowina, jaką przynosi ta książka tym, którzy cierpią z powodu alkoholizmu."

Fragment książki "Anonimowi Alkoholicy" przedrukowano za zgodą A.A.W.S., Inc.

KUP KSIĄŻKĘ "ANONIMOWI ALKOHOLICY"

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
4. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

ZDROWIENIE – JEDNOŚĆ – SŁUŻBA
Trzy Legaty AA to dziedzictwo Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane i obejmują całość działania Wspólnoty, działania, które gwarantuje istnienie Wspólnoty, indywidualne zdrowienie uczestników i ciągłość przesłania, jakie mają Anonimowi Alkoholicy dla tych, którzy jeszcze cierpią z powodu egoizmu i przymusu picia.

Pierwszy Legat AA Zdrowienie – dotyczy indywidualnego zdrowienia, powrotu do zdrowego stanu ducha i umysłu poprzez program 12 Kroków AA. To poznawanie samego siebie, przyczyn choroby, swoich słabości i zalet, uczenie się normalnych zachowań. To droga, w którą nowicjusz wyrusza w towarzystwie drugiego alkoholika, który taką drogę przeszedł, osoby, która stosuje zasady programu zdrowienia, ma swoje osobiste doświadczenia i może dzielić się nimi z nowicjuszem. Taka osoba nazywana jest w AA sponsorem, bądź opiekunem.

Drugi Legat AA Jedność – dotyczy przede wszystkim działania Grupy AA. Grupy tworzą ludzie, dlatego też z pewnością ma on wpływ na zdrowienie indywidualne poszczególnych członków Grupy. Cel jak i sposób działania Grupy Anonimowych Alkoholików określa 12 Tradycji AA, stosowanie ich w praktyce, jak pokazują doświadczenia, jest gwarantem jedności Wspólnoty AA.

Trzeci Legat AA Służba – dotyczy działania w służbach AA. Cel i sposób działania poszczególnych Służb, Grup, Intergrup, Regionów, Kraju, Komisji i Konferencji określają: 12 Koncepcji AA, Karty Konferencji i Poradniki Służb. Trzeci Legat, jak i dwa poprzednie ma bardzo praktyczny wpływ na zdrowienie indywidualne, realizację głównego celu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i jej istnienie.

Kontakt

Mityngi Grupy AA eDromader odbywają się
w każdy PIĄTEK o godz. 18:00.
Obecnie spotykamy się online na Zoom.
W związku z pandemią Covid19 mityngi stacjonarne NIE odbywają się.

Adres

ul. Komorowskiego 12, I piętro
30-106 Kraków 

Email

edromaderaa@gmail.com     
Zoom Meeting ID: 941 6578 2073
Passcode: 3020    

© 2021 Grupa AA eDromader

The web page was created with Mobirise